Tin Hoạt động

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VÀ TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-ĐHCĐ ngày 29/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức thi trắc nghiệm cho sinh viên các lớp đại học chính quy năm học 2022 - 2023, ngày 22/9/2023, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính năm học 2022 - 2023 và đưa ra phương hướng năm học 2023-2024.

Hội nghị được chủ trì bởi PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Dương Thị Thanh Xuân - Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo, viên chức các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Lê Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cố gắng của các đơn vị trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong năm học 2022 - 2023. Phòng Quản lý chất lượng cùng các đơn vị liên quan đã triển khai tổ chức thi trắc nghiệm đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định. Hiệu trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện cụ thể tại Hội nghị, đồng thời, đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đưa ra phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2023 - 2024.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị 

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thành Công - Trưởng phòng Quản lý chất lượng trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính năm học 2022 - 2023: tổ chức xây dựng và đưa vào phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi với tổng số 84 học phần/255 tổng số học phần toàn trường (chiếm tỷ lệ 33%), với khối lượng 17.577 câu hỏi thi; tổng hợp xếp lịch, bố trí cơ sở vật chất tổ chức thi trắc nghiệm cho 68 học phần trên máy tính (39 học phần kỳ I, 29 học phần kỳ II) với 855 phòng thi và 27.221/77.063 lượt SV dự thi (chiếm tỷ lệ 35.5%). Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện trong triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, phần mềm tổ chức thi, phương pháp bảo mật ngân hàng câu hỏi, bảng so sánh phổ điểm thi trắc nghiệm so với thi tự luận và những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân tồn tại trong xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức thi. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu Nhà trường cùng sự cố gắng và trách nhiệm của viên chức, giảng viên các đơn vị, 68 học phần thi trắc nghiệm được tổ chức công khai, minh bạch, đảm bảo tính khách quan, công bằng. Đồng thời, phương pháp thi trắc nghiệm cũng tiết kiệm thời gian và công sức cho bộ phận tổ chức thi; tăng cường bảo mật thông tin và đa dạng về nội dung câu hỏi. 

Việc triển khai tổ chức thi một số học phần theo đăng ký bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính là chủ trương đúng đắn của Trường Đại học Công đoàn; góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực cán bộ, khai thác cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học đo lường trong giáo dục, phù hợp với bối cảnh và quy mô đào tạo của Nhà trường hiện nay. Trong năm học 2023 - 2024, Nhà trường tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm trên cơ sở rà soát các học phần, lịch giảng dạy để triển khai đảm bảo tối thiểu 50% các học phần trong toàn Trường./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Hiệu trưởng phát biểu

TS. Dương Thị Thanh Xuân - Phó Hiệu trưởng phát biểu

TS. Nguyễn Thành Công - Trưởng phòng Quản lý chất lượng trình bày báo cáo 

PGS.TS Hoàng Thanh Xuân - Trưởng phòng Đào tạo đóng góp ý kiến

PGS.TS Đỗ Thị Vân Anh - Trưởng khoa Công tác xã hội đóng góp ý kiến

TS. Mai Thị Dung - Trưởng khoa Lý luận chính trị đóng góp ý kiến

TS. Nguyễn Mạnh Thắng - Phó, phụ trách khoa Xã hội học đóng góp ý kiến

TS. Vũ Văn Thú - Trưởng khoa An toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp đóng góp ý kiến

TS. Đoàn Thục Quyên - Trưởng khoa Kế toán đóng góp ý kiến

TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng khoa Ngoại ngữ đóng góp ý kiến

ThS. Nguyễn Ngọc Minh - Phó Trưởng khoa Quan hệ lao động & Công đoàn đóng góp ý kiến

TS. Nguyễn Huy Khoa - Phó Trưởng khoa Luật đóng góp ý kiến

TS. Lê Xuân Sinh - Trưởng khoa Sau Đại học đóng góp ý kiến

ThS. Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng bộ môn Khoa học cơ bản đóng góp ý kiến

TS. Đàm Khắc Cử - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp đóng góp ý kiến

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG


 

Tin liên quan
Top