Tin Hoạt động

HỘI NGHỊ CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CÁN BỘ QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Chiều ngày 04/4/2023 Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội nghị công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Đồng chí Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì hội nghị.

Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 80 -KH/ĐUK ngày 29/12/2022 của ĐUK các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, Trường Đại học Công đoàn đã triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 trong toàn trường.


Đồng chí Lê Cao Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

phát biểu khai mạc Hội nghị 

Theo đó, Trường Đại học Công đoàn có 71 người/33 đơn vị thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập cá nhân. Tại hội nghị các cá nhân đã công khai tài sản, thu nhập của mình. Được biết thời gian qua, công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Công đoàn quan tâm, chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, viên chức nói chung và người có nghĩa vụ phải kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập nói riêng nên việc thực hiện công tác công khai tài sản, thu nhập được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Quá trình tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập cá nhân cho thấy người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy định.

Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện đúng quy định về công tác công khai bản kê khai thu nhập, tài sản. Đến nay, Trường Đại học Công đoàn không nhận được các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc kê khai thu nhập cá nhân của các đối tượng thuộc diện kê khai.

Các đồng chí lãnh đạo Nhà trường và cán bộ, viên chức lãnh đạo quản lý

 tham dự Hội nghị 

ThS. Trần Mạnh Cương - VP Đảng uỷ, HĐ Trường và Đoàn thể.

Tin liên quan
Top