Tin Hoạt động

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÁP CHẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

 Thực hiện Kế hoạch số 1110/KH- BGDĐT ngày 12/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kiểm tra công tác pháp chế năm 2021 tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Bắc Giang, và tại các trường: Đại học Công đoàn, Đại học Tây Bắc, Đại học Thủ đô Hà Nội.

Ngày 01/11/2021, Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến làm việc tại Trường Đại học Công đoàn. Về phía Trường Đại học Công đoàn, tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra gồm có: TS. Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; đại diện các đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Tổ chức, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên  và chuyên viên pháp chế của Trường.

Tại buổi làm việc, TS. Trần Văn Đạt - quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn kiểm tra - đã công bố các nội dung kiểm tra và phương thức, thời gian làm việc. Thay mặt Tập thể Lãnh đạo Trường, TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, bao gồm: công tác pháp chế; tình hình triển khai Luật Giáo dục, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, việc kiện toàn và hoạt động của Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu; việc thực hiện các quy định trong tuyển sinh, đào tạo; công tác quốc phòng, an ninh; công tác chính trị sinh viên; tình hình thực hiện các quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường.  Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra trực tiếp một số nội dung: công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước; quản lý văn bằng, chứng chỉ; công tác tuyển sinh, đào tạo; hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Nhà trường. Đoàn kiểm tra đồng thời đề nghị các thành viên tham gia buổi làm việc cùng trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật để triển khai các mặt hoạt động của Nhà trường.

Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo phục vụ kiểm tra, nhất trí với Báo cáo công tác pháp chế năm 2021 của Trường Đại học Công đoàn, đánh giá cao sự quan tâm của Nhà trường đối với công tác pháp chế, ghi nhận kết quả tích cực trong thực hiện các mặt công tác của Nhà trường. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đưa ra một số khuyến nghị với Nhà trường để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

 

 

TS. Phùng Thị Cẩm Châu – Phòng Thanh tra Pháp chế

Tin liên quan
Top