Tin Hoạt động

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Nằm trong khuôn khổ chương trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Công đoàn, ngày 11/3/2023 (ngày làm việc thứ hai) Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã chia thành nhiều nhóm, thực hiện các hoạt động kiểm định.

Đoàn chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc với cán bộ phụ trách các mảng công việc. Tiếp đến, đoàn chia thành 3 nhóm đi quan sát thực tế theo các tiêu chí đánh giá.

Nhóm số 1 quan sát thực tế tại  phòng thực hành-thực nghiệm, phòng học mô phỏng, hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên dụng phục vụ đào tạo. 

Nhóm số 2 quan sát thực tế và kiểm tra học liệu tại thư viện.

Nhóm số 3 quan sát thực tế tại các giảng đường; văn phòng khoa; phòng sinh hoạt bộ môn; phòng seminar; trạm y tế, khu thể thao, nhà ăn và cơ sở vật chất khác. 

Đoàn chuyên gia đã tiến hành làm việc khẩn trương, nghiêm túc nhằm đánh giá một cách khách quan cơ sở vật chất và các tiêu chí của Trường Đại học Công đoàn theo dữ liệu báo cáo tự đánh giá.

Đoàn Đánh giá ngoài với những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiểm định chất lượng sẽ có những đánh giá, nhận xét công tâm, khách quan và chính xác về thực trạng hoạt động đào tạo của Trường, qua đó giúp 05 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ được kiểm định có những cải tiến, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo./.

Dưới đây là một số hình ảnh: 

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài kiểm tra các minh chứng

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra các trang thiết bị thực hành về An toàn Lao động và Sức khỏe nghề nghiệp

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra trạm thực hành nâng hạ của Khoa An toàn Lao động và Sức khỏe nghề nghiệp

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra các trang thiết bị thực hành về An toàn Lao động và Sức khỏe nghề nghiệp

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra các trang thiết bị thực hành Kế toán ảo 

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra cơ sở vật chất tại Phòng thực hành tin học

Đoàn đánh giá ngoài làm việc với Phòng Thông tin tư liệu

Thành viên Đoàn đánh giá ngoài trao đổi với sinh viên đang học tập tại Thư viện

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra tủ thuốc tại Phòng Y tế

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra cơ sở vật chất tại văn phòng Khoa Xã hội học

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra cơ sở vật chất văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra cơ sở vật chất tại văn phòng Khoa Kế toán

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra cơ sở vật chất tại Phòng tập đa năng


TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG


 

Tin liên quan
Top