Tin Hoạt động

ĐOÀN CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

          Ngày 12/3/2023 - ngày làm việc thứ ba của đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Công đoàn, đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh thực hiện phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan. 

          Các nhóm đối tượng được triệu tập phỏng vấn bao gồm: nhóm Phụ trách chuyên môn (Trưởng, phó Khoa; Trưởng, phó Bộ môn); nhóm Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể; nhóm Học viên và Cựu học viên; nhóm Giảng viên; nhóm Nhà sử dụng lao động.

          Để đánh giá chính xác, hiệu quả 05 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trực tiếp đặt các câu hỏi, trao đổi cùng các nhóm đối tượng liên quan để tìm hiểu thực tế hoạt động đào tạo, giảng dạy và thông tin về các chương trình đào tạo đang tiến hành kiểm định của Trường Đại học Công đoàn. 

Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, các đối tượng được phỏng vấn đã cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác, đáp ứng yêu cầu của Đoàn đánh giá ngoài. Thông qua phỏng vấn, đoàn chuyên gia đã có những thông tin cần thiết, khách quan về hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ các ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học của Trường Đại học Công đoàn./.

Dưới đây là một số hình ảnh các buổi phỏng vấn:

 

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 

Tin liên quan
Top