Tin Đào tạo

THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, ĐỢT 1 NĂM 2022 (NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO) THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

 


Tin liên quan
Top