Tin Đào tạo

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM HỌC 2013- 2014

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN TD- QS

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

                         Hà Nội, ngày 11  tháng 9  năm 2013  

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MÔN HỌC  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH

 NĂM HỌC 2013- 2014.

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014 của nhà trường, các lớp sinh viên năm thứ nhất thuộc các khoa: QTKD, Kế toán, TCNH, XHH, CTXH, BHLĐ, QTNL, LW  khóa học 2013 – 2014, học môn học GDQP, AN tại Trung tâm  giáo dục quốc phòng Hà Nội I,  huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sau khi làm việc, thống nhất với ban Giám đốc TT GDQP Hà Nội I, thời gian, số lượng sinh viên tham gia khóa học GDQP,AN năm học 2013 – 2014 được chia thành hai đợt học, cụ thể

I. ĐỢT I: Bắt đầu từ ngày 02/ 12/ 2013 đến ngày 29/ 12 / 2013.

Gồm các lớp : QT21, KT8, QN6 tổng số 1110 sinh viên.

1. Ngày giờ đi : Sáng ngày 02-12-2013.

 Chuyến 1: Đúng 6h sáng 02- 12- 2013 xe của nhà trường đón sinh viên các lớp: QT21( A, B, C, D, E) và các lớp QN6( A, B) tại cổng chính của nhà trường địa chỉ số 169 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Hà Nội.

 Chuyến 2: Đúng 8h sáng 02 - 12- 2013 xe của nhà trường đón sinh viên các lớp KT8 ( A, B, C, D)  tại cổng chính của trường địa chỉ số 169 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.  

2. Ngày giờ về : Trưa ngày 29/12/ 2013

Chuyến 1: Đúng 10h sáng ngày 29.12.2013 xe của nhà trường sẽ đón sinh viên tại trung tâm GDQP HN I tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà nội đưa về trường gồm các lớp QT21( A, B, C, D, E) .

Chuyến 2 : Đúng 11h30 sáng ngày 29.12.2013 xe của nhà trường sẽ đón sinh viên tại trung tâm GDQP HN I đưa về trường gồm các lớp QN6; KT8 ( A, B, C, D).

II. ĐỢT II : Bắt đầu từ 30/12/ 2013 đến 26/01/ 2014.

Gồm sinh viên các khoa TCNH, CTXH, BHLD, LW, XH và CĐ khóa 6, tổng số 1080 sinh viên.

1. Ngày giờ đi: Sáng ngày 30/ 12/ 2013.

Chuyến 1: Đúng 6h sáng ngày 30. 12. 2013 xe của nhà trường sẽ đón sinh viên tại cổng chính trường ĐHCĐ ( 169 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội) đưa đến TT GDQP Hà Nội I.

Gồm các sinh viên lớp : TN8 ( A, B, C, D) và LW5 ( A, B, C)

Chuyến 2: Đúng 8h00 xe của nhà trường sẽ đón sinh viên tại cổng trường  chính ĐHCĐ đưa đến TT GDQP Hà Nội I.

Gồm sinh viên các lớp: CT10( A, B); BH21( A, B); XH16 ( A, B,C) và các lớp Cao đẳng khóa 6.

2. Ngày giờ về : Trưa ngày 26/ 01/ 2014

Chuyến 1: Đúng 10h ngày 26. 01. 2014 xe của nhà trường sẽ đón sinh viên tại TT GDQP HN I và đưa về trường ĐHCĐ.

Gồm các sinh viên lớp : TN8 ( A, B, C, D) và LW5 ( A, B, C)

Chuyến 2: Đúng 11h 30 ngày 26. 01. 2014 xe của nhà trường sẽ đón sinh viên tại TT GDQP Hà Nội I, đưa về trường ĐHCĐ.

Gồm sinh viên các lớp: CT10( A, B); BH21( A, B); XH16 ( A, B,C) và các lớp Cao đẳng khóa 6.

III. PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Để tổ chức tốt môn học GDQP, AN đề nghị :

1. Bộ môn TD - QS chủ động làm việc với các khoa, phòng liên quan phối hợp tổ chức tốt việc đưa đón, giao nhận sinh viên với TT GDQP HN I và theo dõi, quản lý môn học trong suốt thời gian tổ chức học của sinh viên.

Bộ môn TD - QS lên kế hoạch cụ thể tổ chức họp và phổ biến tới sinh viên các lớp về kế hoạch học tập cũng như một số lưu ý cần thiết trong quá trình học tại TT GDQP HN I (qui định về việc miễn, giảm môn học, chế độ sinh hoạt trong quá trình học....)

2. Các khoa chủ quản đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tập trung đi học theo đúng thời gian trong kế hoạch.

3. Phòng đào tạo cung cấp danh sách sinh viên khóa mới ( có đầy đủ thông tin : Giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, lớp ) cho bộ môn TD – QS trước ngày 15. 10.2013 để bộ môn TD – QS phối hợp cùng TT GDQP HN I biên chế theo qui định từ khi đưa sinh viên nhà trường đi học.

4. Phòng quản lý sinh viên nội trú có kế hoạch bàn giao nhà ở và tài sản với SV trước khi SV đi học GDQP.

Ghi chú:

Trong quá trình học môn học GDQP, AN tại TT GDQP HN I, tất cả sinh viên phải ăn ở nội trú tại trung tâm GDQP HN I (Chương Mỹ - Hà Nội). Các khoản tiền sinh viên cần chuẩn bị:

* Đóng tại trung tâm GDQP HNI:

+ Tiền ăn : 17.000đ/ bữa x 2 bữa/ ngày

+ Tiền làm chứng chỉ môn học, khấu hao quân trang, cược mượn tài liệu học tập: 100.000đ/khóa

* Đóng tại phòng tài vụ trường ĐHCĐ:

Học phí môn học theo quy định chung của Bộ GD & ĐT và của trường ĐHCĐ.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu

- Phòng Đào Tạo,

- Phòng Tài Vụ,

- Phòng HCTH,

- Phòng QLSV nội trú (phối hợp thực hiện)

BAN GIÁM HIỆU

 

(Đã ký)

 

TS. Phạm Văn Hà

 

 

Tin liên quan
Top