Tin Đào tạo

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT THÁNG 10/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THÔNG BÁO

 

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT THÁNG 10/2012

1. Từ Trung cấp lên Cao đẳng:
      + Ngành Kế toán: 13 điểm
      + Ngành Tài chính - Ngân hàng: 13 điểm
2. Từ Trung cấp lên Đại học, ngành kế toán: 13 điểm
3. Từ Cao đẳng lên Đại học:
      + Ngành Kế toán: 12,5 điểm
      + Ngành Tài chính - Ngân hàng: 13 điểm
      + Ngành Quản trị kinh doanh: 10 điểm.

 

Tin liên quan
Top