Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Hoãn học thực hành môn GDQP&AN, học kỳ 1 (2023-2024) cho sinh viên các lớp QT28; QN13; QH7

Ngày đăng: 27/09/2023 - Số lượt đọc: 238

 Thông báo 

By: huynq
Các tin đã đưa: