Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] chuyển lịch thi lần 2 học phần Tin học ứng dụng lớp học lại, cải thiện điểm đợt 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024

Ngày đăng: 26/09/2023 - Số lượt đọc: 164

Thông báo

By: admin
Các tin đã đưa: