Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] Chuyển lịch thi lớp học lại, học cải thiện điểm (đợt 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024) ngày 24/9/2023

Ngày đăng: 22/09/2023 - Số lượt đọc: 488

Vì lý do mất điện, Phòng Đào tạo thông báo chuyển lịch thi lớp học lại, học cải thiện điểm (đợt 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024) ngày 24/9/2023.

Cụ thể:

- ca1 về ca 4 ngày 24/9/2023;

- ca 2 về ca 5 ngày 24/9/2023;

- ca 3 giữ nguyên theo lịch.

 

By: admin
Các tin đã đưa: