Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Lịch thi lần 1, kỳ 1 (2023-2024) học phần GDTC 2; 3 các lớp sinh viên năm 2,3

Ngày đăng: 18/09/2023 - Số lượt đọc: 690

 Lịch thi đợt 1

Lịch thi đợt 2

By: huynq
Các tin đã đưa: