Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Lịch GD-HT các lớp ĐH chính quy năm 1, kỳ I (2023-2024)

Ngày đăng: 05/09/2023 - Số lượt đọc: 1411

 Lịch GD-HT các lớp năm 1, kỳ I (2023-2024)

Ghi chú:

+ Thực hiện từ 11/9/2023

+ Học phần Kỹ năng sử dụng CNTTCB từ 18/9/2023

+ Học phần GDTC dự kiến từ tháng 10/2023 (có thông báo sau)

By: huynq
Các tin đã đưa: