Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] lịch học chính thức học lại, cải thiện điểm đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2023-2024

Ngày đăng: 17/08/2023 - Số lượt đọc: 1161

Lịch học chính thức

Danh sách các lớp hủy

*Ghi chú: Thời gian thu tiền từ 24/8 đến 31/8/2023.

By: admin
Các tin đã đưa: