Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Lịch thi lần 2, học kỳ I (2022-2023) các lớp đại học chính quy năm 1,2,3,4

Ngày đăng: 03/02/2023 - Số lượt đọc: 2132

  Thông báo

Tải lịch thi lần 2

By: huynq
Các tin đã đưa: