Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Lịch thi lần 2, các học phần GDTC1, học kỳ I năm học 2022-2023 (sv năm 1)

Ngày đăng: 02/02/2023 - Số lượt đọc: 931

  Tải lịch thi

By: huynq
Các tin đã đưa: