Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] đăng ký học lại, cải thiện điểm đợt 1 - học kỳ 2 năm học 2022-2023

Ngày đăng: 16/01/2023 - Số lượt đọc: 2218

Thông báo

Lịch học dự kiến

*Ghi chú: Thời gian đăng ký từ 9h00 ngày 01/02/2023 đến 17h00 ngày 07/02/2023).

By: admin
Các tin đã đưa: