Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức giảng dạy môn học GDQP&AN, học kỳ 2, năm học 2022-2023 cho sinh viên khóa học 2020-2024

Ngày đăng: 11/01/2023 - Số lượt đọc: 733

  Tải thông báo

By: huynq
Các tin đã đưa: