Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Đăng ký Online học phần Tiếng Anh 1, GDTC2 (sinh viên năm 1); Tiếng Anh 5, GDTC3 (sinh viên năm 2) học kỳ II (2022-2023)

Ngày đăng: 03/01/2023 - Số lượt đọc: 3674

 Thông báo

Chú ý:  

Thời gian đăng ký:

* Sinh viên năm thứ 2:  Từ 9h00 ngày 09/01/2023 - 17h00 ngày 12/01/2023

* Sinh viên năm  thứ 1: Từ 9h00 ngày 13/01/2023 - 17h00 ngày 17/01/2023

By: huynq
Các tin đã đưa: