Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Lịch thi lần 2 các học phần GDTC2, kỳ 1 năm học 2022-2023, các lớp đại học năm 3

Ngày đăng: 21/12/2022 - Số lượt đọc: 1271

 Lịch thi lần 2

By: huynq
Các tin đã đưa: