Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Lịch học kỳ I, năm học 2022-2023 sinh viên đại học năm 1 (tuyển sinh năm 2022)

Ngày đăng: 03/10/2022 - Số lượt đọc: 4943

   Tải lịch học

* Thời gian thực hiện từ: 10/10/2022

*Học phần GDTC1 (Võ thuật-TDNĐ): bắt đầu học từ ngày 17/10/2022

By: huynq
Các tin đã đưa: