Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Điều chỉnh lịch GD-HT các môn học chính khóa lớp QT27; LW11; TN14; BH27; CT16; QN12; QH6; KT14; XH22 (năm 4), học kỳ I, năm học 2022-2023

Ngày đăng: 23/08/2022 - Số lượt đọc: 398

 Thông báo

By: huynq
Các tin đã đưa: