Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): NHẮC LẠI: Lịch thi lần 1, học phần Tiếng Anh 1 (2315) năm thứ 1, ky I (2021-2022)

Ngày đăng: 21/01/2022 - Số lượt đọc: 408

 Tải lịch thi môn Tiếng Anh 1 kèm Link ID sinh viên vào phòng thi

By: huynq
Các tin đã đưa: