Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Lịch thi lần 2 (trực tuyến): Học kỳ 1 (2021-2022) các lớp Đại học năm 4

Ngày đăng: 22/12/2021 - Số lượt đọc: 861

  Tải lịch thi

Ghi chú:  * Sinh viên năm 4 tải lịch thi và xem LinkID vào phòng thi trực tuyến gửi kèm theo

By: huynq
Các tin đã đưa: