Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo) Nhắc lại: Lịch GD-HT các học phần GDTC (Bóng chuyền, Cầu lông, Chạy 100m,800m,1500m) học kỳ II (2020-2021)

Ngày đăng: 26/01/2021 - Số lượt đọc: 741

 Tải lịch học GDTC

Thời gian học: Từ ngày 22/02/2021

By: huynq
Các tin đã đưa: