Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] Lịch thi lần 1, lần 2 các học phần GDTC học lại, cải thiện điểm đợt 2 - học kỳ I năm học 2020-2021

Ngày đăng: 04/11/2020 - Số lượt đọc: 719

Lịch thi lần 1 các học phần GDTC (đợt 2 học lại, cải thiện điểm)

Lịch thi lần 2 các học phần GDTC (đợt 2 học lại, cải thiện điểm)

By: admin
Các tin đã đưa: