Bản tin phòng đào tạo


Thông báo cho sinh viên nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020

Ngày đăng: 14/02/2020 - Số lượt đọc: 1531

Thông báo nghỉ học

* Lưu ý: Trong thời gian thông báo nghỉ, sinh viên chưa phải đi thi và đi học theo các lịch đã thông báo:

1. Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020

2. Lịch thi lần 1 đợt 1 học lại, cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2019-2020

3. Lịch học đợt 2 học lại, cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2019-2020

Lịch thay đổi Nhà trường sẽ thông báo sau.


By: admin
Các tin đã đưa: