Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Thay đổi thời gian, địa điểm hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019

Ngày đăng: 07/01/2019 - Số lượt đọc: 364

 Thông báo

Ban hành thay thế thông báo đã công bố trên Website: http://dhcd.edu.vn 

By: huynq
Các tin đã đưa: