Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] kế hoạch và lịch học dự kiến đợt 1 học lại, cải thiện điểm - kỳ 2 năm học 2018-2019

Ngày đăng: 27/12/2018 - Số lượt đọc: 1046

Kế hoạch học lại, cải thiện điểm - kỳ 2/2018

Lịch học dự kiến đợt 1

 

By: admin
Các tin đã đưa: