Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Tuyển sinh lớp Đào tạo Lý luận và nghiệp vụ công đoàn, K198

Ngày đăng: 24/08/2018 - Số lượt đọc: 551

  Thông báo

Ghi chú:

Sinh viên có nhu cầu học đăng ký tại phòng Đào tạo (A.303 - Cô Ngân)

By: huynq
Các tin đã đưa: