Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] Kế hoạch học và lịch học dự kiến đợt 1 học lại, cải thiện điểm - kỳ 1 năm học 2018-2019

Ngày đăng: 15/06/2018 - Số lượt đọc: 2949

Kế hoạch

Lịch học dự kiến

*Ghi chú: Lịch thu tiền từ 13/8 đến 21/8/2018

By: admin
Các tin đã đưa: