Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018

Ngày đăng: 31/05/2018 - Số lượt đọc: 939

1. Danh sách khoa BHLĐ, CTXH, XHH, Luật và sinh viên khóa cũ

Sinh viên có thắc mắc phản hồi trước 17h ngày 4/6/2018 (gặp cô Hiền - phòng Đào tạo A302)

2. Danh sách khoa Kế toán, Khoa TCNH và sinh viên khóa cũ

Sinh viên có thắc mắc phản hồi trước 17h ngày 4/6/2018 (gặp cô Nguyệt - phòng Đào tạo A302)

3. Danh sách sinh viên các lớp song ngành

Sinh viên có thắc mắc phản hồi trước 17h ngày 4/6/2018 (gặp cô Quế Anh - phòng Đào tạo A302)

4. Danh sách sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông khoa QTKD, QTNL, QHLĐ

Sinh viên có thắc mắc phản hồi trước 17h ngày 4/6/2018 (gặp thầy Tài - phòng Đào tạo A302)

By: admin
Các tin đã đưa: