Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): V/v bố trí giảng đường dạy bù ngày nghỉ lễ, học tăng cường kỳ II (2017-2018) các lớp ĐH,CĐ từ ngày 14/05/2018

Ngày đăng: 11/05/2018 - Số lượt đọc: 277
By: huynq
Các tin đã đưa: