Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Chuyển giảng đường các lớp học phần Anh văn cơ bản 3: Nghỉ ngày 26/02/2018 môn GDTC học tại tầng 2 nhà Giáo dục thể chất

Ngày đăng: 05/02/2018 - Số lượt đọc: 394
By: huynq
Các tin đã đưa: