Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] lịch học dự kiến - học lại, cải thiện điểm - đợt 1 - kỳ 2 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 08/01/2018 - Số lượt đọc: 2790

Lịch học dự kiến

Ghi chú: thời gian đăng ký trên mạng từ 9h00 ngày 17/01/2018 đến 17h ngày 24/01/2018

By: admin
Các tin đã đưa: