Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Hủy lớp Anh văn CB3, GDTC (Bóng chuyền 1); Đăng ký bổ sung Anh văn CB3, Bóng chuyền 1, Cầu lông 1, TDNĐ học kỳ II (2017-2018)

Ngày đăng: 02/01/2018 - Số lượt đọc: 1352
By: huynq
Các tin đã đưa: