Bản tin phòng đào tạo


Danh sách sinh viên đại học, cao đẳng, song ngành hệ chính qui Đủ điều kiện, dự kiến tốt nghiệp tháng 12 năm 2017

Ngày đăng: 02/12/2017 - Số lượt đọc: 1526
Đề nghị các khoa chủ quản, sinh viên
Kiểm tra nếu thấy sai sót thông tin về phòng Đào tạo theo số điện thoại
- Ngành Kế toán, TCNH - Đ/c Nguyệt - ĐT: 0912153680
- Ngành BHLĐ;XHH, CTXH, Luật - Đ/c Hiền - ĐT: 0983656110
- Ngành QTKD;QTNL - Đ/c Tài - ĐT: 0983394589
- Song ngành - Đ/c Quế Anh - ĐT: 0944516363

Mọi thông tin phản hổi đề nghị thông tin trước 17h00 ngày 7/12/2017

By: admin
Các tin đã đưa: