Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] thay đổi lịch thi lần 1 học phần Giáo dục thể chất học lại, cải thiện điểm - đợt 2 kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 15/11/2017 - Số lượt đọc: 1103

Thông báo thay đổi lịch thi

By: admin
Các tin đã đưa: