Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] lịch học chính thức học lại, cải thiện điểm đợt 2 - kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 13/10/2017 - Số lượt đọc: 2251

Lịch học chính thức

Danh sách các học phần huỷ

* Ghi chú: Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 23/10/2017 đến 31/10/2017 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)

By: admin
Các tin đã đưa: