Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] Lịch học dự kiến đợt 1 học lại, cải thiện điểm - kỳ I năm hoc 2017-2018

Ngày đăng: 28/06/2017 - Số lượt đọc: 9143

Lịch học dự kiến

*Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ lịch học các môn để tránh bị trùng lịch với kỳ học chính và thời gian biểu cá nhân.

- Lịch học chỉ dành cho sinh viên diện học lại, học cải thiện điểm. Sinh viên đăng ký sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Những sinh viên đang đợi điểm và chờ thi lại không nên đăng ký học để tránh trùng lịch và tránh khi có điểm C trở lên sẽ không hủy được môn học. Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học và nộp học phí.

- Đối với sinh viên các khoá cũ còn nợ học phần chưa tốt nghiệp có nhu cầu học lại làm đơn đăng ký học (theo mẫu kèm theo), có xác nhận của Trưởng khoa chủ quản, sau đó gửi về phòng Đào tạo từ ngày 2/8/2017 đến ngày 9/8/2017.
- Đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ: căn cứ vào lịch học và học phần dự kiến mở, sinh viên đăng ký trên mạng (từ 9h00 ngày 2/8/2017 đến 17h ngày 9/8/2017).
- Trong trường hợp sinh viên đã đăng ký học nhưng muốn hủy học phần, sinh viên phải làm đơn gửi phòng Đào tạo (từ ngày 3/8/2017 đến 10/8/2017). Hết thời hạn trên, sinh viên phải chịu trách nhiệm về việc đăng ký học.

By: admin
Các tin đã đưa: