Bản tin phòng đào tạo


[Thông báo] điều chỉnh Ngày Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối từ 26/6/2017 (thứ 2) sang ngày 28/6/2017 (thứ 4)

Ngày đăng: 13/06/2017 - Số lượt đọc: 1413

Thông báo điều chỉnh ngày Bế giảng

Danh sách 19 sinh viên tốt nghiệp tháng 6/2017 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

By: admin
Các tin đã đưa: