Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] danh sách kiểm tra thông tin cấp bằng tốt nghiệp

Ngày đăng: 30/05/2017 - Số lượt đọc: 1849

Khoa QTKD, QTNL, Cao đẳng QTKD, Liên thông

Khoa TCNH

Khoa Kế toán

Khoa BHLD

Khoa CTXH

Khoa XHH

Khoa Luật

* Ghi chú: Sinh viên có sai sót hay thắc mắc liên hệ thầy/ cô phòng Đào tạo để giải quyết, cụ thể:

- Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Cao đẳng Quản trị kinh doanh, Liên thông: thầy Tài - phòng A304

- Khoa Kế toán, Cao đẳng Kế toán, Tài chính ngân hàng: cô Nguyệt - phòng A302

- Khoa Xã hội học, Công tác xã hội. Luật: cô Hiền - phòng A302

- Khoa Bảo hộ lao động: cô Ngân - phòng A303

By: admin
Các tin đã đưa: