Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] thay đổi LỊCH thi lần 1, lần 2 các học phần Giáo dục thể chất - ĐỢT 2 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ II NĂM 2016-2017

Ngày đăng: 29/05/2017 - Số lượt đọc: 1546

Thông báo

By: admin
Các tin đã đưa: