Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] thay đổi LỊCH thi lần 1 học phần Võ tay không và Thể dục nhịp điệu - ĐỢT 2 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ II NĂM 2016-2017

Ngày đăng: 26/05/2017 - Số lượt đọc: 1265

Thông báo

By: admin
Các tin đã đưa: