Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH HỌC CHÍNH THỨC - HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - ĐỢT 2 - KỲ II NĂM học 2016-2017

Ngày đăng: 30/03/2017 - Số lượt đọc: 2983

Lịch học chính thức

Danh sách các lớp bị hủy

Danh sách sinh viên các lớp bị hủy

* Ghi chú: Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 10/04/2017 đến 17/04/2017 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)

By: admin
Các tin đã đưa: