Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo):Lịch thi lần 2 các học phần thay thế tốt nghiệp Đại học cho sinh viên năm thứ 4, học phần Cao đẳng CDQ7,K7 học kỳ II năm học 2016-2017

Ngày đăng: 27/03/2017 - Số lượt đọc: 1359
By: huynq
Các tin đã đưa: