Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] thay đổi LỊCH thi lần 1 các học phần Giáo dục thể chất - ĐỢT 1 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ II NĂM 2016-2017

Ngày đăng: 21/03/2017 - Số lượt đọc: 1300

Thông báo

By: admin
Các tin đã đưa: