Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] đăng ký học lại, cải thiện điểm và Lịch học dự kiến đợt 2 học lại, cải thiện điểm - kỳ II năm hoc 2016-2017

Ngày đăng: 03/03/2017 - Số lượt đọc: 4297

Thông báo đăng ký học

Lịch học dự kiến đợt 2 - kỳ 2/2016

*Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ lịch học các môn để tránh bị trùng lịch với kỳ học chính và thời gian biểu cá nhân.

- Lịch học chỉ dành cho sinh viên diện học lại, học cải thiện điểm. Sinh viên đăng ký sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Những sinh viên đang đợi điểm và chờ thi lại không nên đăng ký học để tránh trùng lịch và tránh khi có điểm C trở lên sẽ không hủy được môn học. Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học và nộp học phí.

By: admin
Các tin đã đưa: