Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] lịch học lớp đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn K179 - năm 2017

Ngày đăng: 01/03/2017 - Số lượt đọc: 1013

Lịch học lớp LLNVCĐ K179

*Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu tham gia khóa học tiếp tục đăng ký tại phòng Đào tạo A304 (thầy Tài)

By: admin
Các tin đã đưa: