Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH HỌC CHÍNH THỨC - HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - ĐỢT 1 - KỲ II NĂM học 2016-2017

Ngày đăng: 20/01/2017 - Số lượt đọc: 6632

Lịch học chính thức

Danh sách các môn bị hủy

Danh sách sinh viên các môn bị hủy

* Ghi chú: 1. Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 21/02/2017 đến 28/02/2017 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)

By: admin
Các tin đã đưa: